Muzeum Františka Josefa I.

Muzeum Františka Josefa I.

Franz Joseph I. Museum

Franz Joseph I. Museum

Museum of Franz Joseph I.

Museum of Franz Joseph I.

Vyberte si svůj jazyk / Wählen Sie Ihre Sprache / Choose your language

Telefon na museum Františka Josefa I.- 603172194 . Jsou otevřeny prodejní stránky - PRODEJ PŘEDMĚTů . Museum Františka Josefa v Terezíně ukončilo svoji činnost 31.10. 2017 !!!! Video z musea - www.terezin-muzeum.cz/form/

 

Úvodní slovo

Vážení příznivci Rakouska-Uherska a Franz Josefa I., předkládáme Vám tímto nové webové stránky, které ve světě nemají obdoby.

Svým obsahem a rozsahem Vás zcela zajisté překvapí a zaujmou. Započali jsme novou etapu v internetovém sdělování nejen strohých informací, ale umožníme Vám i požitek jako v reálném museu.

Na těchto internetových stránkách máme připraveno cca 23 000 obrázků (10 000 předmětů),Odhadem cca 45.000 webových stránek - tak se předem omlouváme když nám něco nevyjde podle odborných popisů . Museum je otevřené a založené na budoucí možné spolupráci nás sběratelů, historiků a lidí podobně smýšlejících.

Jedná se o sbírku jak vznikala - né chronologicky seřazený katalog . Proto nám  předem promiňte nedostatky v popisu - postupně bude dořešeno s časem .

Účelem a poselstvím tohoto musea je v prvé řadě narovnání pokřiveného náhledu na období vlády Franz Josefa I., skutečný pohled na historické události nezkreslené předchozími režimy, znovuvzkříšení zapomenutého umění lidských rukou a snaha o pohled na hodnoty, které nám zanechal svou činností Franz Josef I.

V našem museu se postupně budou objevovat další a další informace o historických událostech, které Vám nezkresleným způsobem sdělí fakta tehdejší doby. Ukázky předmětů, knih, obrazů a dalších věcí  jsou uváděny vždy se souhlasem majitele s ohledem na autorská práva (nebo jako citace z knih a sbírek).Věci v museu jsou neprodejné .Ceny jsou uvedeny jen jako orientece současných cen na sběratelském trhu.

 

 

Více se dovíte v Poselství webu

Vstoupit do diskuze
id="gacode">